skip to Main Content

FREE YouTube Music: Thinking of driving

Freesound.org have been my go-to place to get sound effects and music for videos I’ve made for the past four years! As of late august 2020 I have started releasing songs and soundscapes under Creative Commons Attribution license on both…

FREE YouTube Music: Suspension

Freesound.org have been my go-to place to get sound effects and music for videos I’ve made for the past four years! As of late august 2020 I have started releasing songs and soundscapes under Creative Commons Attribution license on both…

VR-dokumentasjon kommer for fullt

VR-teknologi muliggjør presentasjon av hele verden rundt deg, snarere en et lite, men veldig spesifikt øyeblikk.

I need to say good night to Haven

Musikkstykke komponert og lydsatt fra et barndomsminne.

Back To Top