Skip to content

3D foto på Facebook

3D foto generert
Foto: Kongsberg, Kristian Ahlsen/Østfold fylkes billedarkiv (ØFB.2000-00603)https://digitaltmuseum.no/011015135203/portrett-kvinne

Facebook 3D foto er en tjeneste som gjør at bildene dine kommer til live og blir interaktive. Tjenesten ble annonsert allerede i mai 2018, men det er først i april 2019 tjenesten ble tilgjengelig for almenheten.

Tjenesten benytter seg kunstig intelligens kombinert med dybdekart og det er allerede flere smarttelefoner i stand til å ta både standard foto og dybdekart samtidig. Har du ikke en telefon som håndterer dybdekart, fortvil ikke. Det er nemlig ganske enkelt å lage dette selv.

 

 

I eksempelet over ser du original foto til venstre og dybdekartet til høyre. Alt som er hvit i dybdekartet blir tolket som nærme. Alt som er sort blir tolket som langt unna. Det lønner seg å ikke overdrive “avstanden mellom hvit og sort” da resultatet ofte blir dårlig. Som du ser på dybdekartet så har jeg unnlatt helt hvit og helt sort. Resultatet ser du ved å gå inn på min Facebookprofil. Jeg har tegnet dybdekartet i Photoshop, men du kan godt bruke paint, gimt eller annet. Du må lagre dybdekartet med det samme filnamnet som foto, men huske å legge til _depth på slutten av navnet.

 

For mer informasjon om Facebook 3D, se https://facebook360.fb.com/2018/10/11/3d-photos-now-rolling-out-on-facebook-and-in-vr/

Disclaimer: This blog post was created with the assistance of an Artificial Intelligence (AI) tool. The AI was utilized for enhancing the content, optimizing it for SEO, and providing creative insights. Readers are encouraged to consider this as they engage with the content.

Kjartan Abel is a sound designer, music composer, and immersive installation artist, known for his explorations at the intersection of technology and creativity. A seasoned museum nerd, AI enthusiast and tech enthusiast, Kjartan adeptly melds digital innovation with traditional media. His artistry extends to tinkering with Raspberry Pi, crafting unique experiences that resonate in today's tech-driven culture, often exploring the dimensions of space and time. With an MFA in Fine Art Media from The Slade School of Fine Art and a BA (Hons) in Fine Art from Kingston University, Kjartan’s blog offers a window into his multidisciplinary approach and his journey through the evolving landscape of New Media.

Back To Top