Skip to content

VR-dokumentasjon kommer for fullt

VR-teknologi muliggjør presentasjon av hele verden rundt deg, snarere en et lite, men veldig spesifikt øyeblikk.

VR-dokumentasjon
VR-dokumentasjon kommer for fullt. Foto fra industridokumentasjon i Sarpsborg 2020.

Helt siden 2013 har jeg nærmest vært besatt av samtidsdokumentasjon ved hjelp av VR-teknologi og det hele starte med Samsung Galaxy S3 som var siste skrik på telefonfronten den gang. Med telefonen kom operativsystemet Android 4.2 (Jelly Bean) og i kamera-appen lå en skjult funksjon som muliggjorde å knipse bilder i alle retninger for å så på på magisk sett la telefonen lappe sammen bildene til en såkalt “fotosfære”. Deretter var det mulig å se fotosfæren på mobiltelefonen.


Fotosfære tatt med mobiltelefon på Bjølsen i Oslo, våren 2013. (Foto: Kjartan Abel)

Selv om arbeidsprosessen var nitid og krevde en stor dose prøve-og-feile var belønningen stor hver gang jeg fikk til en vellykket fotosfære uten synlige skjøter i bildet. Når Google lanserte funksjonalitet for deling på Google+ og Google Maps jeg ble hekta.

Ved hjelp av enkel teknologi ble det mulig å vise frem hele verden rundt meg, snarere en et lite, men veldig spesifikt øyeblikk tatt av en fotograf. Etterhvert ble Google StreetView portalen hvor jeg publiserte fotosfærer.


Fotosfære fra Giardini della Biennale, Venezia, juni 2013. Publisert på Google Maps. (Foto: Kjartan Abel)

Det neste skrittet for museer?

I Østfoldmuseene har vi tatt i bruk teknologien til b.la. å dokumentere utstillinger. Vi har også tatt teknologien i bruk til formidlingstiltak (mer om det finner du i bloggen).


Dokumentasjon av utstilling ved Fredriksdtad Museum, 2016. (Foto: Kjartan Abel)


Dokumentasjon av utstillingen “Arven fra 1913 Gustaf Lindmans fotografier”, ved Moss by- og industrimuseum, 2020. (Foto: Kjartan Abel)

Disclaimer: This blog post was created with the assistance of an Artificial Intelligence (AI) tool. The AI was utilized for enhancing the content, optimizing it for SEO, and providing creative insights. Readers are encouraged to consider this as they engage with the content.

Kjartan Abel is a sound designer, music composer, and immersive installation artist, known for his explorations at the intersection of technology and creativity. A seasoned museum nerd, AI enthusiast and tech enthusiast, Kjartan adeptly melds digital innovation with traditional media. His artistry extends to tinkering with Raspberry Pi, crafting unique experiences that resonate in today's tech-driven culture, often exploring the dimensions of space and time. With an MFA in Fine Art Media from The Slade School of Fine Art and a BA (Hons) in Fine Art from Kingston University, Kjartan’s blog offers a window into his multidisciplinary approach and his journey through the evolving landscape of New Media.

Back To Top